Yleiset Sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Koska työskentelemme yksityishenkilöiden kotona on asiakkaidemme luottamus meille erityisen tärkeä. Tietosuoja-asetus antaa asiakkaillemme ja meille yhtenäisen toimintamallin tietosuojan parantamiseen. Tässä yleiset sopimusehdot, jokaisen palvelun sivuilta voit ladata palvelukohtaiset lisäehdot.

Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan Dust & Shine tuottaa Asiakkaalle siivouspalvelua. Sopimuksen kohde on Asiakkaan määräämä yksityisasunto.

Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan asiakkaan hyväksyttyä yleiset sopimusehdot, suullisen tai kirjalliset esim. sähköpostitse lähetetyn tarjouksen tai tilausvahvistuksen. Asiakas vakuuttaa hyväksymällä ehdot antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta Dust & Shine voi suorittaa tilatun palvelun, sovittujen aikataulujen ja työohjeiden mukaisesti.

Kertaluontoisen siivouksen esim. (kotisiivous, muuttosiivous, loppusiivous, suursiivous ja ikkunoiden pesu) osalta sopimus on voimassa sen tilatun palvelun ehtojen mukaisesti mikä kulloinkin kyseessä. Säännöllisen ja vakituisesti esim. kerran viikossa tehtävän siivouksen osalta sopimus on voimassa toistaiseksi.

Palvelut

Dust & Shine suorittaa tilauksessa määritellyt palvelut kohteessa asiakkaan tilauksen mukaisesti. Palvelu suoritetaan Dust & Shine:n arvion määrittelemissä aikarajoissa. Asiakkaan tulee antaa Dust & Shine:lle tarvittavat tiedot kohteesta, jotta palvelu on mahdollista suorittaa tehokkaasti sekä huolehtia siivoojan pääsystä kohteeseen suorittamaan palvelua.

Kertaluontoisissa siivouksissa esim. muuttosiivous, loppusiivous, ikkunoiden pesu tai suursiivous tilaa Asiakas Dust & Shine:ltä siivousaikaa tunneissa. Dust & Shine ei sitoudu toimittamaan tiettyä palvelukokonaisuutta, vaan tilatun ajallisen määrän palvelua kohteessa. Jos palvelua ei pystytä suorittamaan etukäteen arvioidussa ajassa sovitaan mahdollisesta lisäajasta Asiakkaan kanssa, ennen lisätöiden aloittamista. Jos asiakas ei ole halukas lisäämään työaikaa, työ suoritetaan siltä osin, kun työhön etukäteen arvioitu aika riittää. Jos Dust & Shine:n aikataulut eivät anna myöten jatkaa lisätyöaikaa, suoritetaan työ vain etukäteen tilatun tai arvioidun ajan puitteissa.

Säännöllisissä viikoittaisissa sopimussiivouksissa Dust & Shine sitoutuu toimittamaan palvelukokonaisuuden etukäteen sovitun ajan tai kertakorvauksen puitteissa.

Reklamaatio

Säännöllisissä sopimussiivouksissa mahdollisesti havaituista puutteista Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti esim. sähköposti tai tekstiviestitse 48 tunnin sisällä työn suorituksesta, muussa tapauksessa työ luetaan Asiakkaan puolelta hyväksytyksi. Mahdolliset puutteet korjataan Dust & Shine:n toimesta ilman lisäveloitusta kahden arkipäivän kuluessa reklamoinnista.

Suursiivouksissa, ikkunoiden pesussa sekä loppu- ja muuttosiivouksissa Asiakas sitoutuu saapumaan paikalle siivouksen valmistuttua tarkistamaan ja hyväksymään siivoustyöt. Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan tarkastuksen yhteydessä mahdollisista puutteista siivouksessa. Jos asiakas ei saavu paikalle tarkistamaan siivouskohdetta, luetaan siivous hyväksytyksi. Dust & Shine ilmoittaa asiakkaalle vähintään tuntia ennen töiden valmistumista, jotta asiakkaalla on mahdollisuus saapua paikalle tarkistamaan ja hyväksymään työ.

Hinnat, laskutus ja palvelumaksujen muutokset

Palveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset. Asiakas sitoutuu hinnoitteluun hyväksyessään tilausehdot, tilausvahvistuksen tai tarjouksen sekä maksaessaan palvelun. Hintoihin sisältyy voimassa olevan arvonlisävero kannan mukainen arvonlisävero, pois lukien arvonlisäverottomat siivouspalvelut.

Kertaluontoisissa siivouksissa maksaminen tapahtuu esimerkiksi yleisimmillä maksukorteilla siivouskohteessa tai sähköpostiin toimitetulla ennakkolaskulla. Halutessanne laskun maksuajalla, pidätämme oikeuden luottotietotarkistukseen.

Säännöllinen siivous laskutetaan kerran kuukaudessa tai siivouskerran jälkeen jälkikäteen. Asiakas voi tilata laskun e-laskuna omasta verkkopankista tai laskun sähköpostiin. Paperi- ja sähköpostilaskusta veloitamme 3€.

Dust & Shine pidättää oikeudet hintojen ja sopimusehtojen muutoksiin sopimuskauden aikana. Hinta tarkistetaan aina tulevan tammikuun 1. päivä. Tämä tarkistus tapahtuu automaattisesti. Palvelumaksun tai sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan heti niiden perusteiden tultua selvitetyiksi.

Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen, kertasiivous

Kertasiivouksissa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa, siirtää tai peruuttaa siivoussopimus ilmoittamalla siitä Dust & Shine:lle kirjallisesti. Irtisanominen, siivouksen siirtäminen tai peruuttaminen on mahdollista ilmoittaa kaksi (2) vuorokautta ennen palvelun suorittamista. Irtisanottaessa, siirtäessä siivousta tai peruuttaessa siivous alle kahden (2) vuorokauden sisällä palvelun sovitusta suorittamisesta pidättää Dust & Shine oikeuden laskuttaa asiakasta kolmen (3) tuntia vastaavasta palvelusta, voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Dust & Shine sitoutuu palauttamaan asiakkaan tilauksen yhteydessä ennakkoon maksamat suoritteet kahden (2) viikon kuluessa irtisanomisesta tai peruuttamisesta.

Kertasiivouksissa Dust & Shine pidättää oikeuden irtisanoa tai peruuttaa sopimus kirjallisesti välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen säännöllinen kotisiivous

Asiakkaalla ja Dust & Shine:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sopimusasiakkaalla on oikeus siirtää tai perua siivous 24 tuntia ennen siivousta ilman veloitusta, muussa tapauksessa Dust & Shine:llä on oikeus veloittaa suorittamatta jääneestä palvelusta täysi hinta.

Ylivoimainen este

Dust & Shine ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. Vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös auto väylä ruuhkia, liikenneonnettomuuksia, työntekijöiden sairastumisia sekä kulkutauteja.

Luottamuksellisuus

Kaikki Dust & Shine:n työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat vaitiolo velvollisia, jonka perusteella he eivät voi paljastaa mitään Asiakkaaseen tai hänen henkilökohtaisiin oloihinsa liittyvää seikkaa, jonka ovat saaneet tietoonsa. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. Dust & Shine ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit, joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

Tietosuoja

Dust & Shine noudattaa henkilötietolain määräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa asiakasrekisterinsä käsittelyssä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö Dust & Shine:n markkinointitarkoituksissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

Vastuu ja vakuutukset

Dust & Shine vastaa välittömistä esine- ja henkilövahingoista, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen Dust & Shine:n tai Dust & Shine:n yhteistyökumppanien toiminnasta suoritettaessa palveluita, ei kuitenkaan silloin, jos vahinko aiheutuu Asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta. Eikä myöskään silloin, jos Asiakas pyytää käsittelemään raskaita huonekaluja siivouksen aikana, esim. Sohvat, pöydät, jääkaapit, pesukoneet yms. Dust & Shine:n ei vastaa välillisistä vahingoista missään olosuhteissa. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät Dust & Shine:n vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

Ristiriitojen ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Ota Yhteyttä

040 353 20 60

[email protected]

 

Avoinna

Ma  –  Pe — 8 – 17
lauantai — 10 – 14
Sunnuntai — Suljettu

Kotisiivous    Muuttosiivous    Ikkunapesu   Yritys    Yhteystiedot    Rekrytointi

Espoo   Kauniainen  Helsinki  Vantaa

Dust & Shine Siivous Palvelu
Tiistilänkuja 3, 02230 Espoo
Y-tunnus 2662882-4

Yleiset sopimusehdot | Tietosuojaseloste

dust shine company logo 1

You cannot copy content of this page